Wij vinden dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand en toegang moet hebben tot de rechter. Dit moet ook betaalbaar zijn voor u. Op deze pagina vindt u de normen voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging/advocaat op onvermogen/pro deo) en aanvraagformulieren daarvoor.
Normen voor toevoeging/advocaat onvermogen/gefinancierde rechtshulp 2015
Met dit formulier kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en wat uw eenmalige eigen bijdrage is.
Aanvraagformulier Lichte Advies Toevoeging 2015
Als u op grond van onvoldoende inkomen of vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan geeft een Lichte Advies Toevoeging u recht op drie uur rechtsbijstand. Daarvoor krijgt u rechtsbijstand voor advies, eventuele correspondentie met de andere partij en overleg met uw advocaat.
U hoeft alleen de punten 3 tot en met 6 in te vullen en onder punt 8 te ondertekenen. Wij verzorgen de rest voor u.
Aanvraagformulier toevoeging/advocaat onvermogen/gefinancierde rechtshulp
Heeft u meer dan drie uur rechtshulp nodig of moet u een procedure voeren? Daarvoor is dit aanvraagformulier. U hoeft alleen uw gegevens onder punt 2 en punt 3 in te vullen en op pagina 2 onder punt 8 te ondertekenen. Wij vullen het formulier verder voor u in.