Onderhandelingsovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst

Onderhandelen en geheimhouding

Als ondernemer wilt u natuurlijk bezig zijn met uw zaak.

Het opstellen van goede contracten kost u tijd en energie en is maatwerk.

Wij nemen voor u het juridische werk uit handen. Te denken valt aan het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, het opstellen van contracten, juridisch advies, incasso op no cure no pay basis.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • een voordelig ondernemersabonnement;
  • een gratis oriënterend gesprek, ook ’s avonds of op zaterdagmorgen;
  • het maken van een maatwerk onderhandelingsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst  en dat tegen betaling van een vaste prijs.

Onderhandelingsovereenkomst

Als u onderhandelingen wilt gaan voeren met een wederpartij is het belangrijk om afspraken daarover vast te leggen.

Soms denkt u namelijk dat u een bindende overeenkomst heeft gesloten, terwijl uw wederpartij vindt dat u nog in onderhandeling bent.

Indien u zekerheid wilt krijgen over contactuele gebondenheid, dan is het verstandig vóór aanvang van de besprekingen met  uw wederpartij een zogenaamde ‘onderhandelingsovereenkomst’   af te sluiten, met daarin spelregels die tijdens onderhandelingen zullen gelden. Daarbij kunt u denken aan bevoegde onderhandelaars, het afbreken van onderhandelingen, exclusiviteit van onderhandelingen en geheimhouding van gegevens.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst maakt het mogelijk om in vertrouwen met een andere partij samen te werken. U kunt daarin bijvoorbeeld geheimhouding overeenkomen voor een onderhandelingstraject voor een aan- of verkoop. Ook is het raadzaam om een concept, een technologie, vertrouwelijke bedrijfsgegevens of software pas na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring te verstrekken om gebruik en misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Hoe werkt het?

Het werkt als volgt:

  • U maakt de keuze voor de onderhandelingsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst en download het contract. Genoemde modellen zijn een eerste aanzet tot een juridisch verantwoord contract.
  • U mailt ons alle gegevens voor aanpassing van het contract.
  • Wij nemen direct telefonisch contact met u op en maken er in overleg met u maatwerk van.
  • U ontvangt van ons het maatwerkcontract.
  • U betaalt daarna een vaste prijs van € 99,– per contract.

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst!

Bel +31 (0)521 792006 en vraag naar Wim van Es of mail naar: w.vanes@dpve.nl