Wat doen wij

Met ons team van 2 advocaten en onze juridische ondersteuning helpen wij u op de meeste rechtsgebieden. Wij streven naar een duidelijke  en praktische aanpak, zodat u tevreden bent met de uitkomst van uw zaak.

Voorkomen is beter dan genezen. Wij zijn dan ook het liefst in een vroegtijdig stadium bij uw zaak betrokken. Onze visie is dat rechtshulp voor iedereen open hoort te staan, ongeacht inkomen of vermogen. Wij zijn toegankelijk; een eerste informatief gesprek is gratis.

Particulier

Het kan zomaar voorkomen dat u van de ene op de andere dag bijstand nodig heeft van advocaat. Dat kan een arbeidsconflict zijn, een geschil met een leverancier of uw buren of een relatieprobleem, zoals een scheiding, alimentatie, omgang met uw kinderen of gezag over uw kinderen. In vrijwel alle voorkomende zaken verlenen wij rechtsbijstand.

Zakelijk

Heeft u als ondernemer advies nodig over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, relatie- en concurrentiebedingen, contracten of algemene voorwaarden, geschillen met de overheid? Wij denken graag met u mee. Ook verlenen wij rechtsbijstand in alle civiele procedures, waaronder het arbeidsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en andere juridische zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Duidelijkheid over onze kosten is voor u belangrijk. Speciaal voor u als ondernemer hebben wij daarom het ondernemersabonnement ontwikkeld. Daarmee heeft u recht op:

 • gratis telefonisch en schriftelijk advies
 • een aantrekkelijk aangepast uurtarief
 • vaste prijzen voor een aantal procedures
 • incasso op “no cure no pay” basis

Zoekt u rechtsbijstand? Kijk bij onderstaande rechtsgebieden of wij u van dienst kunnen zijn.

Rita Diepeveen

Arbeidsrecht

Wij verlenen u gespecialiseerde rechtsbijstand voor:

 • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten van opdracht
 • advies en procesbijstand bij schorsing, non-actiefstelling en ontslag op staande voet
 • advies bij reïntegratie tijdens ziekte
 • opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten
 • loonvorderingen
Personen- en familierecht

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • echtscheidingen, (ook bij een niet-Nederlandse nationaliteit, een dubbele nationaliteit of voor huwelijken gesloten in het buitenland)
 • scheiding na samenwonen
 • boedelverdelingen en afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden
 • alimentatiezaken
 • zorg-en contactregelingen voor uw kinderen
 • erfeniskwesties
 • scheidingsmediation
 • ondertoezichtstellingen
(Scheidings)mediation

Wij zij gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation of echtscheidingsmediation genoemd. Een scheiding is namelijk veel méér dan alleen een juridische afwikkeling. Vaak heeft u behoefte aan aandacht voor emotionele aspecten die een scheiding met zich meebrengt. Een goede afwikkeling van een scheiding is belangrijk voor beide partijen en niet te vergeten voor uw kinderen. Alimentatie en een zorg-en contactregeling voor uw kinderen en gezag  leggen wij voor u vast in een overeenkomst (scheidingsconvenant) Zowel voor gehuwden als voor ongehuwd samenwonenden is mediation geschikt.

Vluchtelingenrecht

Aanspraak maken op asiel is voor vluchtelingen steeds moeilijker. Asielzoekers kunnen het slachtoffer worden van overheidsbeleid dat gericht is op een ambtelijk systeem waar veelal een menselijke maat lijkt te ontbreken. Het is dan ook van groot belang dat juist deze kwetsbare groep deskundige rechtsbijstand krijgt in hun asielprocedure. Wij vinden dat vanzelfsprekend.

Erfrecht
Gezag en omgang
Alimentaties

Wim van Es

Aansprakelijkheidsrecht

Wij verlenen rechtsbijstand bij

 • aansprakelijk bij beroepsfouten
 • aansprakelijkheid van leveranciers
 • aansprakljkheid voor gebrekkige producten
Consumentenrecht

Met het consumentenrecht heeft u dagelijks te maken. U kunt daarbij denken aan koop op internet, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnementen, verzekeringen en regelingen in de reisbranche. Het consumentenrecht geeft u als consument bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, agressieve verkoopmethoden en wanprestatie door leveranciers.

Contracten

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten van uiteenlopende aard.

Insolventierecht

Wij adviseren bij:

 • dreigend faillissement, surséance van betaling of schuldsanering
 • incasso van debiteuren
 • bedrijfsovername en overname van activa bij faillissement
Ondernemingsrecht

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand in procedures in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht.

Personen- en familierecht

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • echtscheidingen, (ook bij een niet-Nederlandse nationaliteit, een dubbele nationaliteit of voor huwelijken gesloten in het buitenland)
 • scheiding na samenwonen
 • boedelverdelingen en afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden
 • alimentatiezaken
 • zorg-en contactregelingen voor uw kinderen
 • erfeniskwesties
 • scheidingsmediation
 • ondertoezichtstellingen
Alimentaties
Erfrecht
Gezag en omgang