Een scheiding is erg vervelend. Dat is duidelijk.

Toch kunt u met gezond verstand ook een vechtscheiding voorkomen.

We geven u hier een paar algemene tips.

Goedbedoelde adviezen

Alle goede bedoelingen ten spijt, laat u niet teveel leiden door adviezen, tips en anekdotes van familie, vrienden en kennissen. Daardoor maakt u zich meestal onnodig zorgen of wordt u onjuist geïnformeerd. Iedere relatie en iedere (financiële) situatie is anders. De kinderalimentatie die u moet betalen laat zich niet vergelijken met de kinderalimentatie van de buurman. Check altijd tips en adviezen van anderen bij een deskundige.

Naar een advocaat?

Het is niet altijd verstandig om direct naar een advocaat te gaan en een procedure bij de rechtbank te beginnen. De aanvang of insteek van een scheidingsprocedure bepaalt namelijk vaak het verdere verloop daarvan. Wellicht klinkt het vreemd uit onze mond, maar inschakeling van advocaten kan tot escalatie leiden. Uiteraard is dat zeker niet altijd het geval.

Mediation

Denk ook eens aan scheidingsmediation. Dit heeft een aantal voordelen voor u:

    • Het verbetert de communicatie met uw partner;
    • Uw scheiding wordt ook zakelijk geregeld;
    • U hoeft niet naar de rechtbank;
    • Het is toekomstgericht;
    • Het kan met gefinancierde rechtshulp;

Ook wij bieden mediation aan. Ga naar onze website voor meer informatie

 

Online scheiding of mediation?

Op het eerste gezicht lijkt een online scheiding of mediation aantrekkelijk vanwege de lage kosten. Nadeel is dat er onvoldoende wordt ingegaan op uw specifieke situatie, uw relatie tot elkaar en de kinderen, en er veelal standaard overeenkomsten worden gehanteerd.

Betrek uw kinderen niet bij uw partnerproblematiek

Kinderen hebben het al moeilijk genoeg in een scheiding. Zij willen loyaal zijn naar beide ouders.
U bent partners van elkaar, maar ook bent u ouders van uw kinderen. Probeer deze rollen gescheiden te houden; betrek uw kinderen niet bij uw partnerkritiek en -problematiek.