Eigendom is het meest omvattende recht dat je op een zaak kunt hebben.

Dit betekent dat je als eigenaar mag bepalen op welke wijze je met je zaak, bijvoorbeeld je woning omgaat. Natuurlijk is je vrijheid als eigenaar van je woning niet onbeperkt en wordt dit begrensd door rechten van anderen. Zo kan er sprake zijn van misbruik van recht of bijvoorbeeld inbreuk op de plaatselijke bouwverordening als je een schutting van 4 meter hoog bouwt.

Ook het recht op privacy van anderen kan een rol spelen bij boordeling van je rechten als eigenaar.

Zo was onlangs in een kort geding in Almelo de vraag aan de orde of buren verwijdering van camera’s kunnen eisen van de eigenaar van een belendend perceel.

De rechter is ter plaatse gaan kijken. Volgens de rechter is niet aannemelijk geworden dat met de camera’s beelden worden gemaakt van het perceel van eisers. Aannemelijk is geworden dat gedaagden de camera’s niet op eenvoudige wijze kunnen richten op het erf van eisers en dat eisers geen behoefte hebben het perceel van eisers met de camera’s te bekijken. De vordering tot verwijdering van de camera’s werd dan ook afgewezen.

Was er sprake geweest van eenvoudig te bewegen camera’s die ook gericht stonden op het perceel van de buren, dan zou de vordering tot verwijdering wellicht wel zijn toegewezen op grond van privacyinbreuk.

Voor de geïnteresseerden: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2013:1909&keyword=Privacy