Online scheiden

Online daten kan, dus online scheiden zou ook mogelijk moeten zijn.

Tenminste, als u de overheid moet geloven met met een door haar goedgekeurd programma.

Rechtwijzer is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand. U zou hiermee uw scheidingsplan geheel online via internet kunnen regelen.

Zonder persoonlijk contact.

Zonder voorafgaand deugdelijk juridisch advies.

Zonder dat de zwakste partij wordt beschermd.

Zonder dat uw kinderen een stem daarin hebben.

Een scheiding brengt veel emoties teweeg. Zowel bij uzelf, als bij uw kinderen. Emoties kunnen uw beslissingen over de kinderen, financiën, alimentatie en woning ernstig hinderen. Zakelijk deskundig juridisch advies is voor u dan ook noodzakelijk.

Kortom, online scheiden, een ongewenste ontwikkeling wat ons betreft.