Creativiteit en recht gaan vaak samen. Creaties hebben juridische bescherming nodig.Advocaten zijn creatief in het bedenken van oplossingen.

Auteursrecht

Zo beschermt het auteursrecht bijvoorbeeld schrijvers en tekenaars tegen inbreuk op oorspronkelijke werken.
Ook schrijvers van software, architecten en nog vele anderen genieten bescherming op voortbrengsels van hun geest.

De esthetische kwaliteit van een werk is daarbij niet van belang. De “mislukte” tekening die je hebt gemaakt in je kunstles kan ook auteursrechtelijk zijn beschermd. Op een parfumgeur kan ook auteursrecht rusten, zo heeft De Hoge Raad al eens geoordeeld. Geregeld wordt er juridisch gestreden over inbreuk op auteursrecht.

Dat je ook over smaak kunt twisten is onlangs duidelijk geworden,

Heksenkaas

De producent van de alom bekende Heksenkaas, een dipsaus en smeersel voor op brood en toast, stelde in een procedure dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk is beschermd. Een ander product,  Magic Cheese, zou -kort gezegd- de smaak ongeoorloofd nagebootsen en de producent van Magic Cheese zou inbreuk maken op het auteursrecht van de producent van Heksenkaas.

De producent stelde namelijk dat de subjectieve, creatieve persoonlijke keuzes in de smaak van Heksenkaas zijn te herkennen in de smaak van het Magic Cheese product, waardoor de smaken nagenoeg identiek zijn en overeenstemmen.

De voorzieningenrechter is het daar mee eens.

Een zwaluw maakt echter nog geen zomer.

De uitkomst van de procedure betrof namelijk een zogenaamd voorlopig oordeel van een Voorzieningenrechter. Dat is een rechter die een bepaalde uitspraak moet doen en de zaak slechts beperkt beoordeelt.

In een bodemprocedure, een procedure waar een geschil in volle omvang wordt beoordeeld, zal uiteindelijk een definitief oordeel moeten volgen of er sprake is van ongeoorloofde inbreuk.

Er wordt inmiddels verder geprocedeerd in deze twist. Grote commerciele belangen zijn er mee gemoeid.

Ik wens de dames en heren rechters smakelijk eten!.

(Met dank aan mijn collega mevrouw mr. Harme Lankhorst, advocate bij Solv Advocaten, voor het attenderen op en publiceren van de uitspraak)